Blog


Ankieta – Formy terapii dzieci z afazją rozwojową

Wszyscy wiemy, że na edukację dzieci z afazją przysługuje niska subwencja oświatowa. Czy faktycznie jest wystarczająca na zaspokojenie potrzeb terapeutycznych? Czy rzeczywiście walkę z afazją należy ograniczyć do gabinetu logopedycznego […]


Afazja rozwojowa. Zrozum. Pomóż zrozumieć

Z dniem 24 listopada zainicjowaliśmy na naszej stronie FB cykl artykułów ” Afazja rozwojowa. Zrozum. Pomóż zrozumieć”. Artykuły o afazji motorycznej i afazji mieszanej z punktu widzenia dziecka, rodzica, nauczyciela/terapeuty, […]


Plakaty na temat afazji motorycznej i sensorycznej

Pragniemy udostępnić Państwu przygotowane przez nas plakaty informacyjne na temat rodzajów afazji : motorycznej i sensorycznej. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że w przypadku afazji rozwojowej nie występuje jedna postać afazji. […]