Aktualne rozporządzenia


Rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1743 Wybrane zagadnienia: 1) Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci...
Read More
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/649 Wybrane zagadnienia: 1) Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w...
Read More
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznyc

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznyc

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1534 Wybrane zagadnienia: 1) Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i...
Read More
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1 Wybrane zagadnienia: 1) Rozporządzenie określa...
Read More
Rozporządzenie w sprawie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Rozporządzenie w sprawie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616 Wybrane zagadnienia: 1) Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania...
Read More
Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591 Wybrane zagadnienia: 1) Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i...
Read More
Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prezentacja MEN

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prezentacja MEN

W dniu 15 maja 2017r w trakcie spotkania konsultacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej rodzicami, przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji działającymi na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych została przedstawiona prezentacja całościowego schematu systemu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami...
Read More