Raport z badania ankietowego ” Formy terapii dzieci z afazją rozwojową”


W dniach od 9 lutego do 31 marca 2018 roku Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję przeprowadziło wśród rodziców dzieci ze zdiagnozowaną afazją rozwojową badanie ankietowe ” Formy terapii dzieci z afazją rozwojową”.

Celem ankiety było zwrócenie uwagi ustawodawcom
na konieczność wielotorowej terapii specjalistycznej oraz nieadekwatności wysokości kwoty subwencji oświatowej przekazywanej na rzecz dziecka z afazją rozwojową.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem badani ankietowego:

https://www.rozkodujmyafazje.pl/wp-content/uploads/2018/04/Raport-z-badania-ankietowego.pdf