Pismo do MEN w sprawie form terapii dzieci z afazją rozwojową i sposobu jej finansowania


W dniu 19 kwietnia 2018 roku skierowaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo wraz z wynikami badania ankietowego ” Formy terapii dzieci z afazją rozwojową”.  Z badań przeprowadzonych wśród rodziców wynika, że kwota subwencji oświatowej przekazywanej na rzecz dzieci z afazją rozwojową jest nieadekwatna w stosunku do ilości i różnorodności terapii, którymi powinny być objęte nasze dzieci.

Jest to kolejne pismo do MEN, w którym zgłaszamy ten problem, przypominamy, że waga subwencji oświatowej wynosi 2.9 ( w 2017 roku została ona obniżona z 4.0 na 2.9).

Po raz kolejny oczekujemy, że przy podziale subwencji na kolejny rok oświatowy waga przypisana afazji zostanie dostosowana do realnych potrzeb dzieci.

Jednocześnie z ubolewaniem stwierdzamy, że poprzednie nasze pismo skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 2 lutego 2018 roku do tej pory zostało bez odpowiedzi.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem : pismo-do-MEN