Kim jesteśmy


Jesteśmy grupą rodziców – których dzieci pomimo prawidłowego słuchu fizycznego i co najmniej normy intelektualnej – mają trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy. Dysfunkcję naszych dzieci specjaliści określają „niedokształcenie mowy o typie afazji”, „afazja rozwojowa”, „dysfazja”, „zaburzenia mowy pochodzenia korowego”, „alalia”, „SLI”. Już na etapie określenia nazwy tego zaburzenia mowy między specjalistami dochodzi do rozbieżności i kontrowersji – co rodzicom i dzieciom przysparza wielu problemów w uzyskaniu dostępu do rzetelnych informacji i szybkim znalezieniu pomocy.

Nasza inicjatywa ma na celu „szerzenie informacji o tym, czym jest afazja rozwojowa, jakie są jej objawy oraz jakie towarzyszą jej trudności”. Zależy nam także na ujednoliceniu nazewnictwa związanego z tym zaburzeniem mowy, co znacznie ułatwi komunikację w relacji: „specjalista-specjalista” oraz „specjalista-rodzic”. Chcemy wprowadzić takie rozwiązania prawne, które umożliwią naszym Małym Afatykom uzyskanie najskuteczniejszej i najszybszej pomocy w radzeniu sobie z własnymi deficytami poprzez szybką i właściwą terapię.

Pragniemy aby każde dziecko miało jak najlepszy start w życie, aby odpowiednio dobrane oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne obudziły drzemiący w nim potencjał, dzięki któremu będzie mieć szansę spełniać swoje marzenia, a przez to być szczęśliwym człowiekiem.

Mając na względzie dobro dzieci z afazją rozwojową podjęliśmy decyzję o zawiązaniu Stowarzyszenia i nadaniu mocy prawnej naszym dotychczasowym działaniom.