Pismo do MEN w sprawie dostosowania form pracy dla dzieci z afazją


Informujemy, że dnia 2 lutego bieżącego roku do Ministerstwo Edukacji Narodowej wpłynęło pismo o poniższej treści. Mamy nadzieję na poważne potraktowanie sprawy, szybką merytoryczną odpowiedź, a w szczególności na podjęcie stosowanych działań – o czym oczywiście powiadomimy.