Ankieta – Formy terapii dzieci z afazją rozwojową


Wszyscy wiemy, że na edukację dzieci z afazją przysługuje niska subwencja oświatowa.
Czy faktycznie jest wystarczająca na zaspokojenie potrzeb terapeutycznych?
Czy rzeczywiście walkę z afazją należy ograniczyć do gabinetu logopedycznego ?
Jakie są autentyczne potrzeby terapeutyczne osób z niedokształceniem mowy o typie afazji ?

Zapraszamy do WYPEŁNIANIA i UDOSTĘPNIANIA anonimowej ankiety.

Nie znajdują się w niej żadne treści, które mogą przyczynić się do identyfikacji dziecka.
Jej wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celu przedstawienia w MEN.

Liczymy na WAS – my i dzieci z afazją

link do ankiety – kliknij obrazek :