Spotkanie klubu dla dzieci i młodzieży z afazją oraz ich rodziców w Krakowie-29.09.2023


Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych.