Spotkajmy się z afazją w Radomiu w Kamienicy Deskurów