Zaproszenie do udziału w pracach MEN nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


W dniu wczorajszym tj 03 lipca 2018 otrzymaliśmy mail od Pani  Elżbiety Neroj z Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego z zapytaniem o chęć udziału Stowarzyszenia w pracach nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

” W nawiązaniu do pisma z 19 października 2017 r. w których zachcieliście Państwo wyrazić zainteresowanie współpracą z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie prac nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwracam się z uprzejmym zapytaniem o możliwość udziału przedstawiciela Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję w spotkaniu poświęconym zebraniu opinii przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z udziałem przedstawicieli Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej”.

Oczywiście wyraziliśmy chęć udziału w spotkaniu i pracach. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac.