Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – prezentacja MEN


W dniu 15 maja 2017r w trakcie spotkania konsultacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej rodzicami, przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji działającymi na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych została przedstawiona prezentacja całościowego schematu systemu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją: