VII spotkanie klubu dla dzieci i młodzieży z afazją oraz ich rodziców w Radomiu-13.05.2023