SOSW nr 4


Szczegóły

Telefon: +48 426784700

Strona WWW:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących i z Afazją
w Łodzi 

Lokalizacja

Adres:
ul. Krzywickiego 20, Łódź, Łódzkie, 90-149, Poland