Tagi wsparcie ucznia


Rozporządzenie w sprawie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (akty zmieniające) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001616  (akt pierwotny) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616 […]


” Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu”

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować o pojawieniu się na rynku wydawniczym pozycji ” Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu” pod redakcją Pani Anny Paluch i Pani Elżbieta Drewniak-Wołosz, wydawnictwo Komlogo. […]