Tagi przedszkole


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1 […]


Rozporządzenie w sprawie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (akty zmieniające) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001616  (akt pierwotny) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616 […]


O afazji rozwojowej w audycji radia TOK FM

O afazji, akcji społecznej Razem Rozkodujmy Afazję oraz proponowanych zmianach w edukacji dzieci niepełnosprawnych (subwencjach, komunikacji alternatywnej, nauczaniu indywidualnym) w Radio TOK FM  z Panią Redaktor Anną Gmiterek-Zabłocką rozmawiała nasza  […]


” Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu”

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować o pojawieniu się na rynku wydawniczym pozycji ” Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu” pod redakcją Pani Anny Paluch i Pani Elżbieta Drewniak-Wołosz, wydawnictwo Komlogo. […]


„Wystarczy chcieć” o afazji rozwojowej

Dnia 08 stycznia 2017 roku w programie telewizji Polsat „ Wystarczy chcieć” o terapii i życiu z afazją rozmawiały : dr Marlena Kurowska ( Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Uniwersytet […]