Tagi nauczanie indywidualne


Rozporządzenie w sprawie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (akty zmieniające) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001616  (akt pierwotny) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616 […]


O afazji rozwojowej w audycji radia TOK FM

O afazji, akcji społecznej Razem Rozkodujmy Afazję oraz proponowanych zmianach w edukacji dzieci niepełnosprawnych (subwencjach, komunikacji alternatywnej, nauczaniu indywidualnym) w Radio TOK FM  z Panią Redaktor Anną Gmiterek-Zabłocką rozmawiała nasza  […]