Tagi kształcenie specjalne


Spotkanie w MEN dotyczące poprawy jakości edukacji włączającej

7 listopada b.r. przedstawicielka Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję wzięła udział w drugim spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Europejską Agencję do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, dotyczącym poprawy jakości edukacji […]


Ankieta – Formy terapii dzieci z afazją rozwojową

Wszyscy wiemy, że na edukację dzieci z afazją przysługuje niska subwencja oświatowa. Czy faktycznie jest wystarczająca na zaspokojenie potrzeb terapeutycznych? Czy rzeczywiście walkę z afazją należy ograniczyć do gabinetu logopedycznego […]