Tagi Ankieta


Ankieta – Formy terapii dzieci z afazją rozwojową

Wszyscy wiemy, że na edukację dzieci z afazją przysługuje niska subwencja oświatowa. Czy faktycznie jest wystarczająca na zaspokojenie potrzeb terapeutycznych? Czy rzeczywiście walkę z afazją należy ograniczyć do gabinetu logopedycznego […]