Tagi afazja


Spotkanie w MEN dotyczące poprawy jakości edukacji włączającej

7 listopada b.r. przedstawicielka Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję wzięła udział w drugim spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Europejską Agencję do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, dotyczącym poprawy jakości edukacji […]