Regulamin Konkursu”Dzień Wiedzy o Afazji Rozwojowej”


Regulamin Konkursu”Dzień Wiedzy o Afazji Rozwojowej”

Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady, czas trwania i warunki konkursu „Dzień wiedzy o afazji rozwojowej„.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję.
3. Sponsorami nagród są wydawnictwa WE – https://we.pl/ oraz Harmonia
Dolny Śląsk przedstawiciel Aneta Sachno – https://harmonia.edu.pl/
4. Udział w konkursie jest dobrowolny. Biorąc w nim udział placówka akceptuje ten regulamin.


Zasady i zadanie konkursowe

1. Czas trwania konkursu – od 30 września 2019 r. do 14 października 2019 r.

2. Konkurs polega na zorganizowaniu w placówce oświatowej tj. szkole, przedszkolu „Dnia wiedzy o Afazji Rozwojowej” według własnego pomysłu i udostępnieniu relacji z tego wydarzenia, w postaci zdjęć i/lub filmu, na  fanpage’u Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję https://www.facebook.com/RazemRozkodujmyAfazje/ .

3.  „Dzień wiedzy o Afazji Rozwojowej” organizuje na terenie szkoły lub przedszkola kadra pedagogiczna danej placówki.

4. Relację z wydarzenia należy udostępnić na fanpage’u Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję tylko jeden raz.

Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są vouchery od wydawnictwa WE oraz pomoce od wydawnictwa Harmonia, kolejno:

– I miejsce to voucher od wydawnictwa WiR o wartości 250 PLN ,

– II miejsce to voucher od wydawnictwa WiR o wartości 150 PLN ,

 – III miejsce to nagroda w postaci pomocy od wydawnictwa Harmonia o wartości 100 PLN.


Vouchery realizowane są drogą elektroniczną, pomoce wysyłane są na adres zwycięskiej placówki.

 
2. Wygrywają kolejno relacje z największą ilością polubień pod postem udostępnionym na fanpage’u Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję.


Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni po zakończeniu konkursu, a wyniki zostaną podane na fanpage’u Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję .
2. Na adresy mailowe zwycięzców I oraz II miejsca zostanie wysłany link do sklepu internetowego wydawnictwa WiR, w którym zwycięska placówka będzie mogła zrobić zakupy za wskazaną kwotę. Czas realizacji voucherów to 60 dni. Konieczne będzie podanie imienia i nazwiska osoby realizującej voucher w imieniu placówki.
3. Na adres placówki, która zajmie III miejsce zostanie przesłana nagroda w postaci pomocy wydawnictwa Harmonia o wartości 100 PLN .
4. Dane adresowe zwycięzcy będą użyte wyłącznie w celu wysyłki nagrody. Nikomu nie będą udostępniane, przekazywane ani odsprzedawane.
5. Wysyłką linków do sklepu internetowego zajmuje się Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję. Wysyłką nagrody w postaci pomocy zajmuje się przedstawiciel Wydawnictwa Harmonia Dolny Śląsk, Aneta Sachno.

Postanowienia końcowe

1. Nagroda jest zwolniona z podatku zryczałtowanego z myśl ustawy o PIT art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68.
2. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) .
3. Konkurs trwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka również na terenie kraju.
5. Nie przestrzeganie regulaminu skutkuje wykluczeniem z konkursu.
7. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
8. Reklamacje można składać w ciągu 2 dni od opublikowania wyników konkursu. Czas rozpatrzenia reklamacji to 7 dni. Reklamację można zgłaszać w wiadomości prywatnej na fanpage’u.
9. Facebook w żaden sposób nie sponsoruje, nie organizuje i nie odpowiada za powyższy konkurs. Dane przekazywane do wysyłki nagrody są przekazywane wyłącznie organizatorowi oraz sponsorowi nagrody.