Regulamin konkursu


Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin określa zasady, czas trwania i warunki konkursu „Czym jest dla mnie afazja? „
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję
3. Sponsorem nagrody jest firma Komlogo https://www.komlogo.pl/
4.Udział w konkursie jest dobrowolny. Biorąc w nim udział akceptujesz ten regulamin.
Zasady uczestnictwa
1. Czas trwania konkursu – od 20czerwca do 27 czerwca 2018r. godzina 23:59.
2. Jedna osoba może dać jedną odpowiedź na fanpage pod wyznaczonym postem.
3. Odpowiedź musi być napisana specjalnie na ten konkurs.
4. Osoby spokrewnione z organizatorem oraz sponsorem nie mogą brać udziału w konkursie.
5. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich mieszkających na terenie Polski.
6.Konkurs organizowany jest na fanpage Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję
Zadanie konkursowe
1. Zadaniem konkursowym jest jednozdaniowa odpowiedź na pytanie: Czym jest dla mnie afazja?
2. Nagrody
– 5 poradników „Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu”
https://www.komlogo.pl/index.php/komlogo/wszystkie/ksiazki/dziecko-afatyczne-w-szkole-i-przedszkolu-detail
3.Wygrywa 5 komentarzy, z największą liczbą lajków.
4. Dodatkowo organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego użycia wszystkich komentarzy na plakacie promującym II Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją
Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni po zakończeniu konkursu a wyniki zostaną podane na fanpage Razem Rozkodujmy Afazję .
2. Na adresy zwycięzców czekamy 3 dni od ogłoszenia wyników. W przypadku braku informacji od laureata wybrany zostanie inny zwycięzca. Informację należy wysłać w wiadomości prywatnej.
3. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych opóźnień w ogłoszeniu wyników z przyczyn od nas niezależnych
4. Dane adresowe zwycięzcy będą użyte wyłącznie w celu wysyłki nagrody. Nikomu nie będą udostępniane, przekazywane ani odsprzedawane.
5. Wysyłką nagród zajmuje się Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję
Postanowienia końcowe
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświadczamy, że dane osobowe przekazane poprzez wiadomość prywatną po dostarczeniu nagród zostaną trwale usunięte.
2. Nagroda jest zwolniona z podatku zryczałtowanego z myśl ustawy o PIT art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68.
3. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) .
4. Konkurs trwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka również na terenie kraju.
5. W przypadku nie przestrzegania regulaminu zastrzegamy sobie prawo do nie brania pod uwagę komentarza osoby naruszającej zasady konkursu.
7. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540)
8. Reklamacje można składać w ciągu 2 dni od opublikowania wyników konkursu. Czas rozpatrzenia reklamacji to 7 dni. Reklamację można zgłaszać w wiadomości prywatnej na fan page.
9. Facebook w żaden sposób nie sponsoruje, nie organizuje i nie odpowiada za powyższy konkurs. Dane przekazywane do wysyłki nagrody są przekazywane wyłącznie organizatorowi oraz sponsorowi nagrody.