Raport z konsultacji społecznych nt Rozporządzeń MEN


Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenia, do których Stowarzyszenie składało uwagi w ramach konsultacji społecznych, które niestety zostały w całości odrzucone.

Mimo to nie poddajemy się. Dzieci z afazją mają specyficzne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne. Wymagają wszechstronnej i kompleksowej pomocy oraz doboru dla nich odpowiednich metod i form pracy. Dlatego też będziemy walczyć o to, aby problemy z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia oraz optymalnych warunków kształcenia dzieci z afazją zostały w końcu zauważone przez ustawodawców i docelowo uwzględnione w odpowiednich regulacjach prawnych.

Poniżej link do raportu z konsultacji społecznych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12299452/12439773/dokument303494.pdf