Prezydent Miasta Łodzi – honorowym patronem konferencji


Z ogromną satysfakcją informujemy, że patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi.