O afazji rozwojowej w audycji radia TOK FM


Źródło: www.audycje.tokfm.pl

O afazji, akcji społecznej Razem Rozkodujmy Afazję oraz proponowanych zmianach w edukacji dzieci niepełnosprawnych (subwencjach, komunikacji alternatywnej, nauczaniu indywidualnym) w Radio TOK FM  z Panią Redaktor Anną Gmiterek-Zabłocką rozmawiała nasza  przedstawicielka Małgorzata Dziedzic.

Zapraszamy do wysłuchania audycji: