Nie poddajemy się w walce o dobro dzieci – kolejne pismo do MEN


Z uwagi na niesatysfakcjonującą odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na naszą petycję oraz odrzucenie naszych uwag do rozporządzeń wystosowaliśmy kolejne pismo, w którym wskazujemy na potrzebę zmian w systemie oświatowym w celu wyrównania szans edukacyjnych dla dzieci z afazją.

Liczymy tym razem na poważne potraktowanie naszego pisma i merytoryczną odpowiedź.

Link do pisma na stronie MEN : https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/b.-pismo-w-sprawie-odpowiedzi-na-petycje-w-sprawie-wdrozenia-zmian-ktore-przyczynilyby-sie-do-wyrownania-szans-edukacyjnych-dzieci-z-afazja.pdf