III spotkanie klubu dla dzieci i młodzieży z afazją i ich rodziców w Toruniu-24.02.2023


Zapraszamy wszystkich do Torunia.