IV Ogólnopolska Konferencja „Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans” 26 października 2024 r.


REJESTRACJA