III spotkanie klubu dla dzieci i młodzieży z afazją oraz ich rodziców w Gdańsku-20.05.2023