Uncategorized


Statut

TEKST Jednolity statutu zmieniony uchwałą z dnia 17 września 2023 r. STATUT Razem Rozkodujmy Afazję jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. […]


Regulamin Konkursu”Dzień Wiedzy o Afazji Rozwojowej”

Regulamin Konkursu”Dzień Wiedzy o Afazji Rozwojowej” Postanowienia ogólne 1. Poniższy regulamin określa zasady, czas trwania i warunki konkursu „Dzień wiedzy o afazji rozwojowej„. 2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Razem Rozkodujmy […]