Abstrakt wystąpienia konferencyjnego dr Renaty Gliwy ” Studium przypadku pacjenta z afazją rozwojową”


Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością przedstawiamy abstrakt wystąpienia konferencyjnego Pani dr Renaty Gliwy, które usłyszymy w trakcie Konferencji naukowej ” Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans”.

 

Doktor Renata Gliwa jest absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, jest językoznawcą, logopedą, neurologopedą. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2011 roku w zakresie językoznawstwa. Zawodowo związana jest z Uniwersytetem Łódzkim od 2009 roku, gdzie wykłada m.in. przedmioty dotyczące rozwoju mowy dziecka, zaburzeń komunikacji językowej  (np. w afazji, dyzartrii, dyslalii, itd.), emisji głosu, zaburzeń mowy o podłożu genetycznym, metodyki postępowania logopedycznego. Praktykę logopedyczną rozwija w Poradni Neurologopedycznej oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej  CSW w Łodzi, pracując z osobami dorosłymi oraz dziećmi z problemami w zakresie komunikacji językowej.  Zainteresowania naukowo-badawcze doktor Renaty Gliwy, skupiają się wokół  zagadnień związanych z neurolingwistyką, dyskursem – zwłaszcza zaburzonym, a także językoznawczymi i medycznymi podstawami logopedii.

 

Dr Renata Gliwa

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

Wydział Filologiczny

Uniwersytet Łódzki

Studium przypadku pacjenta z afazją rozwojową

Przedmiotem wykładu będzie studium przypadku 9-letniego chłopca ze zdiagnozowaną afazją rozwojową. W pierwszej części wykładu odniosę  się do zagadnień teoretycznych, w szczególności do kwestii terminologicznych oraz klasyfikacyjnych, podkreślona zostanie konieczność ustalenia precyzyjnego rozpoznania, ponieważ ono determinuje postępowanie terapeutyczne i znacząco zwiększa efektywność terapii. Drugą cześć wykładu poświęcona zostanie omówieniu studium przypadku, przywołując i analizując zaburzenia funkcji językowych typowe dla afazji typu ekspresyjnego. W omówieniu wskazane zostaną także istotne etapy procesu programowania terapii logopedycznej i opisany zostanie jej dotychczasowy przebieg. Rozważania zakończone zostaną wnioskami na temat istotnych czynników, które mogą się przyczynić do sukcesu terapeutycznego.